DSpace@Bartin

Meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının bilgi arama davranışları: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Çolaklar, Huriye
dc.contributor.author Altay, Ahmet
dc.date.accessioned 2019-03-13T13:33:08Z
dc.date.available 2019-03-13T13:33:08Z
dc.date.issued 2018-11-25
dc.identifier.citation Çolaklar, H. ve Altay, A. (2018). Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Bilgi Arama Davranışları: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği. A. Şenkal (Yay. Haz.), Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi 8-9 Kasım 2018 Kocaeli Tam Metin Bildiri Kitabı içinde (ss. 14-35). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/977
dc.description.abstract Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, dört yarıyıllık eğitim veren yükseköğretim kurumları olan meslek yüksekokulları, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu teknik bilgiye sahip, donanımlı meslek elemanlarını yetiştiren akademik kurumlardır. Meslek yüksekokullarının amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için sahip oldukları en değerli kaynakları öğretim elemanlarıdır. Gelecekte iş hayatında önemli roller üstlenecek olan meslek yüksekokulu öğrencilerini yetiştiren öğretim elemanlarının bilgi gereksinimlerini tanımlayabilme, bilgi kaynaklarına erişebilme, bu kaynakları değerlendirebilme, yeni edinilen bilgiyi var olan bilgiyle bütünleştirebilme, bilgiyi uygun ve etik biçimde kullanabilme ve bilgiyi iletebilme/sunabilme becerilerine sahip olması beklenmektedir. Bu çalışmada Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan öğretim elemanlarının bilgi arama davranışları, betimleme yönteminden yararlanılarak, görüşme ve anket veri toplama tekniği kullanılarak incelenmiştir.Çalışmada, anket verileri analiz edilerek öğretim elemanlarının bilgiye gereksinim duyma ve bilgi arama sürecinde var olan benzerliklerinin ve farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın bir diğer amacı da Kırklareli Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin sunduğu hizmetlerin Kırklareli merkezden uzak bir ilçe meslek yüksekokulunda görev yapan akademisyenlerin bilgi arama davranışlarını nasıl etkilediğinin tespit edilmesidir. Araştırma sonucunda, bilişim teknolojilerinin Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan öğretim elemanlarının bilgi arama davranışlarını etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca çalışma sonucunda Üniversite Merkez Kütüphanesinin Meslek Yüksekokullarına, özellikle de ilçelerdeki meslek yüksekokullarına yönelik yeni hizmet ve politikalar geliştirmesinin zorunlu olduğu da tespit edilmiştir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Kocaeli Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Bilgi arama davranışları en_US
dc.subject bilgi okuryazarlığı en_US
dc.subject meslek yüksekokulları en_US
dc.subject üniversite kütüphaneleri en_US
dc.subject Information search behavior en_US
dc.subject Information literacy en_US
dc.subject Vocational schools en_US
dc.subject University libraries en_US
dc.title Meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının bilgi arama davranışları: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği en_US
dc.type other en_US
dc.relation.journal Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 25867 en_US
dc.contributor.authorID 20979 en_US
dc.identifier.startpage 14 en_US
dc.identifier.endpage 35 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics