İstatistikler

Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Genel botanik : ders notu 1883
Bartın Üniversitesi uluslararası edebiyat ve toplum sempozyumu 1196
Engelliler için dış mekan tasarım özellikleri bağlamında Ankara kent parklarının irdelenmesi 875
Mobilya endüstrisinde analitik hiyerarşi prosesi (ahp) yöntemi ile kuruluş yeri seçimi 866
Davranışsal iktisat bağlamında cinsiyet farkının tüketici tercihlerine etkisi: Bartın örneği 717
Bartın Üniversitesi uluslararası İslamofobi ve terör sempozyumu bildiriler kitabı 686
Turizm ekonomisi ders notu 606
Üniversite öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerine yönelik tutumlarının incelenmesi:Bartın Üniversitesi örneği 564
Trabzon Zağnos Vadisi kentsel dönüşüm örneğinin kentsel peyzaj planlama açısından değerlendirilmesi 562
Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı bireyler yetiştirmede görev ve sorumlulukları 558