İstatistikler

Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Bartın Üniversitesi uluslararası edebiyat ve toplum sempozyumu 885
Mobilya endüstrisinde analitik hiyerarşi prosesi (ahp) yöntemi ile kuruluş yeri seçimi 601
Davranışsal iktisat bağlamında cinsiyet farkının tüketici tercihlerine etkisi: Bartın örneği 406
Engelliler için dış mekan tasarım özellikleri bağlamında Ankara kent parklarının irdelenmesi 382
Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı bireyler yetiştirmede görev ve sorumlulukları 352
Trabzon Zağnos Vadisi kentsel dönüşüm örneğinin kentsel peyzaj planlama açısından değerlendirilmesi 326
Taraklı yerleşimindeki tarihi dokunun sürdürülebilirliği bağlamında kentsel koruma ve geliştirme stratejileri 312
Bartın Üniversitesi uluslararası İslamofobi ve terör sempozyumu bildiriler kitabı 285
İstanbul kent meydanlarının peyzaj mimarlığı ilkeleri açısından irdelenmesi: Sultanahmet, Beyazıt, Taksim, Beşiktaş, Ortaköy Meydanı Örneği 270
Polilaktik asit ve polihidroksibutirat biyopolimer nanokompozit karışımlarının hazırlanması ve karakterizasyonu 256