İstatistikler

Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Genel botanik : ders notu 3277
Bartın Üniversitesi uluslararası edebiyat ve toplum sempozyumu 1304
Engelliler için dış mekan tasarım özellikleri bağlamında Ankara kent parklarının irdelenmesi 984
Mobilya endüstrisinde analitik hiyerarşi prosesi (ahp) yöntemi ile kuruluş yeri seçimi 949
Turizm ekonomisi ders notu 938
Davranışsal iktisat bağlamında cinsiyet farkının tüketici tercihlerine etkisi: Bartın örneği 888
Bartın Üniversitesi uluslararası İslamofobi ve terör sempozyumu bildiriler kitabı 713
Üniversite öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerine yönelik tutumlarının incelenmesi:Bartın Üniversitesi örneği 711
Ormancılık iş bilgisi : ders notu 652
Trabzon Zağnos Vadisi kentsel dönüşüm örneğinin kentsel peyzaj planlama açısından değerlendirilmesi 632