İstatistikler

Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Genel botanik : ders notu 1601
Bartın Üniversitesi uluslararası edebiyat ve toplum sempozyumu 1034
Engelliler için dış mekan tasarım özellikleri bağlamında Ankara kent parklarının irdelenmesi 837
Mobilya endüstrisinde analitik hiyerarşi prosesi (ahp) yöntemi ile kuruluş yeri seçimi 828
Davranışsal iktisat bağlamında cinsiyet farkının tüketici tercihlerine etkisi: Bartın örneği 664
Bartın Üniversitesi uluslararası İslamofobi ve terör sempozyumu bildiriler kitabı 652
Trabzon Zağnos Vadisi kentsel dönüşüm örneğinin kentsel peyzaj planlama açısından değerlendirilmesi 549
Üniversite öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerine yönelik tutumlarının incelenmesi:Bartın Üniversitesi örneği 538
Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı bireyler yetiştirmede görev ve sorumlulukları 535
Turizm ekonomisi ders notu 528