İstatistikler

Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Beden eğitimi ve spor öğretmeni adayları ile diğer öğretmen adaylarının sosyal görünüş kaygısı ve akademik öz - yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması 7158
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi : Bartın Üniversitesi örneği 4417
Genel botanik : ders notu 3869
Eğitim programlarının uygulanmasında okul yöneticilerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin yönetici görüşleri 1947
Liderlik yaklaşımı ve Douglas Mcgregor’un X ve Y teorisi : Bartın Üniversitesi’nde çalışan idari personel üzerine bir çalışma 1531
Turizm ekonomisi ders notu 1380
Bartın Üniversitesi uluslararası edebiyat ve toplum sempozyumu 1375
Engelliler için dış mekan tasarım özellikleri bağlamında Ankara kent parklarının irdelenmesi 1310
Üniversite öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerine yönelik tutumlarının incelenmesi:Bartın Üniversitesi örneği 1284
Davranışsal iktisat bağlamında cinsiyet farkının tüketici tercihlerine etkisi: Bartın örneği 1223