• Kız çocuklarının eğitimi 

   Şahan, Gülsün (Öğretmen Dünyası, 1996-03)
  • Production and export of basic secondary forest products of Turkey 

   Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Yalınkılıç, M.Kemal (Dünya Ormancılık Kongresi, 1997)
   Turkey is very rich country in terms of secondary forest products. Many of these plant species are present in the forest areas and are named as secondary forest products (SFPs). The paper outlines the production and export ...
  • Export-import and production forecasting of the papers used in Turkey 

   Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Şen, Selim; Karayılmazlar, Selman (Dünya Ormancılık Kongresi, 1997)
   Paper plays a very important role as one of the basic materials used in our cultural and industrial life. The paper consumption rate is very closely related to the country's welfare and reflects ...
  • Wood and bark composition of Picea orientalis (L) Link 

   Hafizoglu, H and Usta, M and Bilgin, O (WALTER DE GRUYTER \& CO, 1997)
   Cell-wall components of Picea orientalis wood were determined according to the methods of wood analysis. The wood contained higher amounts of cell-wall components than the bark. Lignin content was found to be higher in the ...
  • XIII. Türk Tarih Kongresi sempozyum değerlendirmesi 

   Hizmetli, Mustafa (İslamiyat, 1999)
   Bitirmekte oldugumuz 1999 yılı Osmanli Devleti'nin kuruluşu ile ilgili birçok sergi, toplantı, kongre ve kutlamaya sahne oldu. Kuşkusuz bunlar içerisinde en dikkate değer olani, son Türk Tarih Kongresi'nin Osmanli Devleti'ne ...
  • Preparing drying schedules of fraxinus excelsior l. by computer program 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Gündüz, Gökhan; Karayılmazlar, Selman; Özşahin, Şükrü (New and Nontraditional Plants and Prospects of Their Utilization, 1999)
   Despite the competitions of many new material and innovations of technologic period, nowadays wood material have an important place at many usage area as raw material because of their ...
  • Annual ring properties of pinus nigra arnold var. pallassiana (camiyanı black pine) grown in Turkey 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Gündüz, Gökhan; Vurdu, Hasan (International Symposium New and Nontraditional Plants and Prospects of Their Utilization, 1999)
   The distribution areas of Camiyani Black Pine (Pinus nigra Arn. var. paliasiana), a site stand, in Turkey is the Western Blacksea Region This relict pine species grows predominantly at four ...
  • Türkiye’de kullanılan kağıt-karton türlerinin talep tahminlerinin belirlenmesi 

   Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Şen, Selim (Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 1999)
   Bu araştırmada ülkemizde kullanılan 8 farklı kağıt türünün talep tahminlerinin yapılması amaçlanmıştır. Kağıt tüketimini etkileyebilecek değişkenler olarak kağıt ürünleri ve basım sanayiine ait toplam eşya fiyat endeks ...
  • Kağıt fabrikalarında su hazırlama ile atık suların arıtılmasının incelenmesi ve çevre ile olan ilişkileri (SEKA-Afyon müessesesi örneği) 

   Aytekin, Alper; Karayılmazlar, Selman (Dumlupınar Üniversitesi, 1999)
   Bu çalışmada, kağıt endüstrisinde suyun kullanılması, arıtılması ile atık sularının çevreye verdikleri zararlar araştırılmıştır. Kağıt fabrikalarında kullanılacak suyun özellikleri ve suyun istenilen niteliklere ulaşması ...
  • Türkiye’de orman ürünleri endüstrisinin hammadde kaynakları ve karşılaştığı problemler 

   Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Şen, Selim (1999)
   Araştırmada Orman Ürünleri İşletmelerine hammadde ile ilgili olarak 8 farklı soruluk anket çalışması uygulanmıştır. Bu amaçla Orman Ürünleri Endüstri sektörü faaliyet konularına göre (kereste, yonga levha, lif levha, ...
  • Hardness and brightness durability properties of opaque paints used in furniture industry 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Gündüz, Gökhan; Özen, Ramazan (1999)
   In furniture industry resistance of wooden surfaces against external effects depends on the strength of paint and varnish layers towards possible impacts. In this study cellulosic, synthetic ...
  • Endüstriyel plantasyon planlamasına yönelik bir paket program: EndPlan 

   Aytekin, Alper; Durkaya, Ali (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2000)
   Endplan, endüstriyel plantasyon yatırımları için en uygun yerin seçilebilmesi ve çeşitli planlama stratejilerinin bir model üzerinde denenerek en iyi sonucu veren alternatifin tespit edilebilmesinin sağlanabilmesi için ...
  • Drawing stand profiles by a computer programme 

   Aytekin, Alper; Karayılmazlar, Selman; Kirdar, Erol (IUFRO World Congress, 2000)
   A stand profile contains silvicultural and yieldelements like stand density, crown closure, slope,exposure, relief, stand canopy projections,regeneration success, diameter, ...
  • NATO yeni stratejiler yeni tehditler 

   Bozan, Mahmut (TİKA, 2000)
  • Doğu Karadeniz Bölgesinde turizm, ekonomik etkileri ve talep tahminleri 

   Emir, Gökhan (İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000-09-07)
   Özellikle 1980’li yıllarda Türkiye dünyadaki bütün turistler için popüler bir turist çekim merkezi haline gelmiştir. Turizm, Türkiye için önemli bir döviz kaynağı olmakla beraber hem Türkiye’nin hem de Karadeniz Bölgesinin ...
  • Diş hekimliğinde internet ve kütüphane hizmetleri 

   Çolaklar, Huriye (2001)
   Diş hekimliği ve diğer sağlık sektöründe yer alan kütüphaneler için, bilgi-belge hizmetlerinin başlıca kaynağı İnternet'tir. Bu nedenle kütüphanelerin bilgi-belge hizmetlerinde internetten en etkin bir şekilde yararlanması ...
  • En yüksek orman rantı elde etme amacına göre işletilen ormanların planlanması 

   Durkaya, Ali; Durkaya, Birsen (Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2001)
   Hızlı gelişen tür plantasyonlarının gerek ve önemleri belirtilerek, işletme amaçları ve planlanmalarına ilişkin bilgiler verilmiştir.
  • Fayda-değer analizi bilgisayar programı ve Bartın-İnkumu tatil beldesinde uygulanışı 

   Aytekin, Alper; Saraçoğlu, Nedim; Özşahin, Şükrü; Karayılmazlar, Selman (Pamukkale Üniversitesi, 2001)
   Fayda-Değer Analizi, çeşitli amaçların özdeş fiziksel ya da paraya ilişkin birimlerle açıklanamadığı durumlarda, ormancılıkta çok yönlü kullanımda en iyi çözümün bulunması için kullanılan psikometrik (içsel) değerlendirme ...
  • Importance of process control in paper mills 

   Aytekin, Alper; Karayılmazlar, Selman (Conservation and Utilisation of Forest Resources, 2001)
   In this study, a linear programming model wasbased for an integrated plywood plant withminimum cost-producing both veneer peeling andplywood. This model comprised two stages and thefirst stage ...
  • Yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon kontrolü 

   Çelik, Sevim; Aksoy, Güler (2001)
   Hastane içi enfeksiyonlar günümüzde yoğun ba- kım ünitelerinde önemli bir problemdir. Yoğun ba- kım ünitelerinde hastanedeki tüm yatakların sade- ce %5’i bulunmasına karşın, kritik hastalarda has- tane içi enfeksiyonların ...