• Development of a student evaluation form toward peer ınstruction 

   Olpak, Yusuf Ziya; Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem; Yılmaz, Ramazan (Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017-05-01)
   Peer instruction is an interactive student-centered teaching method. Ensuring student interaction during the lesson and concentrating the attention of the students on the basic concepts are main aims of the peer instruction. ...
  • The effect of the metacognitive support via pedagogical agent on self-regulation skills 

   Karaoglan Yilmaz, Fatma Gizem; Yılmaz, Ramazan; Olpak, Yusuf Ziya (Sage, 2017)
   Ters yüz sınıf (TYS) günümüz eğitim sisteminde birçok disiplinde giderek popüler bir model haline gelmektedir. TYS modelinin etkili olabilmesi için öğrencinin öz-düzenleme becerisine sahip olması önemlidir. TYS modelinin ...
  • Revize edilmiş işlemsel uzaklık ölçeğinin uyarlama çalışması 

   Yılmaz, Ramazan; Olpak, Yusuf Ziya (2016)
   Bu araştırma kapsamında; revize edilmiş işlemsel uzaklık ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması ve ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 227 üniversite öğrencisinden ...