Now showing items 1-20 of 35

   Department
   Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü [1]
   Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü [1]
   Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü [1]
   Bartın Üniversitesi, Bartın Meslek Yüksekokulu, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü [1]
   Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü [1]
   Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü [1]
   Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü [3]
   Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü [4]
   Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü [1]
   Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü [12]
   Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi [1]
   Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü [4]
   Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü [1]
   Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü [11]
   Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü [3]
   Bartın Üniversitesi, Fen fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü [1]
   Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü [9]
   Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü [3]
   Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü [2]
   Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü [1]