• Teknoloji kabul modelinde cinsiyet değişkeninin incelenmesi 

   Ayaz, Ahmet; Aytekin, Alper; Tüminçin, Fatma (International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 2019)
   Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin günümüzde kullanımı işletmelerde ve devlet kurumlarında artarak insan yaşamında vazgeçilmez bir hal almıştır. Bu teknolojilerin gelişimi beraberinde birçok teknolojik uygulamanın ortaya ...
  • Türkiye'de parke endüstrisinde kalite sorunları ve çözüm önerileri 

   Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Yazıcı, Hikmet (International Conference on Ecology and Security of Life Activity, 2007)
  • Türkiye’de kullanılan kağıt-karton türlerinin talep tahminlerinin belirlenmesi 

   Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Şen, Selim (Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 1999)
   Bu araştırmada ülkemizde kullanılan 8 farklı kağıt türünün talep tahminlerinin yapılması amaçlanmıştır. Kağıt tüketimini etkileyebilecek değişkenler olarak kağıt ürünleri ve basım sanayiine ait toplam eşya fiyat endeks ...
  • Türkiye’de orman ürünleri endüstrisinin hammadde kaynakları ve karşılaştığı problemler 

   Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Şen, Selim (1999)
   Araştırmada Orman Ürünleri İşletmelerine hammadde ile ilgili olarak 8 farklı soruluk anket çalışması uygulanmıştır. Bu amaçla Orman Ürünleri Endüstri sektörü faaliyet konularına göre (kereste, yonga levha, lif levha, ...
  • Üniversite eğitim öğretiminde sosyal ağ analizi 

   Aytekin, Alper; Tüminçin, Fatma; Ayaz, Ahmet; Aktaş, Gülşah (International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 2019)
   Sosyal ağ analizi, modern yazılımlar sayesinde bireylerin ilişkilerini sayısallaştırarak bu ilişkilerin boyutlarına dair bilimsel veriler sunmaktadır. Sosyal ağlar, günümüzde öğrenme öğretme alanında da yaygınlaşmıştır. ...
  • Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon kullanımının incelenmesi 

   Aytekin, Alper; Ayaz, Ahmet; Tüminçin, Fatma (International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 2019)
   Akıllı telefonların kullanımı son yıllarda hızla artmış ve sağladığı faydalar ile birçok ortamda yaygın hale gelmiştir. Yükseköğretim kurumlarında, sağlık alanında ve lojistik vb. alanlarında kullanılan akıllı telefonlar, ...
  • Value benefit analysis software and its application in Bolu Lake Abant Natural Park 

   Aytekin, Alper; Çorbacı, Ömer Lütfü (Sensors, 2008)
   Value benefit analysis (VBA) is a psychometric instrument for finding the best compromise in forestry multiple-use planning, when the multiple objectives cannot be expressed in the same physical or monetary unit. It ...
  • Veri madenciliğinde karar ağacı algoritması 

   Tüminçin, Fatma; Aytekin, Alper; Ayaz, Ahmet (2019)
   Karar ağacı modeli veri madenciliğinde sınıflandırma ve tahminleme algoritması olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Karar ağacı modelinde bir problemin çözümü için ağaç yapısı oluşturularak tümevarım yöntemi ...
  • Yatırım projelerinin bilgisayar paket programı ile değerlendirilmesi 

   Aytekin, Alper (2005)
   Yatırım projelerinin hazırlanması zor ve zaman alan bir süreçtir. Yatırım projelerinin hazırlanması kadar değerlendirmesi de hayati bir öneme sahiptir. Bu amaçla, yatırım projelerini değerlendiren bir bilgisayar paket ...
  • Yüksek öğretimde toplam kalite yönetimi 

   Aytekin, Alper; Serin, Hasan (Bartın Üniversitesi, 2009)
   Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışı gün geçtikçe daha yaygın hale gelmekte ve son zamanlarda eğitim kurumlarında uygulanması tartışılmaktadır. Mal üreten işletmeler gibi üniversitelerin de girdi, süreç, çıktı ve müşterileri ...