• Value benefit analysis software and its application in Bolu Lake Abant Natural Park 

   Aytekin, Alper; Çorbacı, Ömer Lütfü (Sensors, 2008)
   Value benefit analysis (VBA) is a psychometric instrument for finding the best compromise in forestry multiple-use planning, when the multiple objectives cannot be expressed in the same physical or monetary unit. It ...
  • Veri madenciliğinde karar ağacı algoritması 

   Tüminçin, Fatma; Aytekin, Alper; Ayaz, Ahmet (2019)
   Karar ağacı modeli veri madenciliğinde sınıflandırma ve tahminleme algoritması olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Karar ağacı modelinde bir problemin çözümü için ağaç yapısı oluşturularak tümevarım yöntemi ...
  • Yatırım projelerinin bilgisayar paket programı ile değerlendirilmesi 

   Aytekin, Alper (2005)
   Yatırım projelerinin hazırlanması zor ve zaman alan bir süreçtir. Yatırım projelerinin hazırlanması kadar değerlendirmesi de hayati bir öneme sahiptir. Bu amaçla, yatırım projelerini değerlendiren bir bilgisayar paket ...
  • Yüksek öğretimde toplam kalite yönetimi 

   Aytekin, Alper; Serin, Hasan (Bartın Üniversitesi, 2009)
   Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışı gün geçtikçe daha yaygın hale gelmekte ve son zamanlarda eğitim kurumlarında uygulanması tartışılmaktadır. Mal üreten işletmeler gibi üniversitelerin de girdi, süreç, çıktı ve müşterileri ...