• Çevre vergileri üzerine üç makale 

      Yücel, Mustafa Emir (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06)
      Bu tez çalışması, çevre vergilerinin ve bu vergilerden elde edilen gelirlerin temiz teknoloji yatırımlarına aktarılmasının çevre kalitesi üzerindeki etkisi teorik ve ampirik olarak incelemektedir. Çevre vergileri ve çevre ...