Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraaslan, Muhammet Abdülmecit
dc.contributor.authorYalnız, İshak
dc.date.accessioned2020-05-06T06:54:54Z
dc.date.available2020-05-06T06:54:54Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationYalnız, İ. (2019). İslam hukukunda çoraplara mesh. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/6350
dc.description06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmada; Müslümanın en önemli ve günlük hayatında en çok yer tutan ibadetine (namaz) maddî ve manevî bakımdan temizlik sağlayan abdest, özellikle de çoraplara mesh edip edilemeyeceği Hz. Peygamber (s.a.s)’in hadisleri doğrultusunda incelenmiştir. Araştırma sonucunda; günümüzde çorap adını verdiğimiz ayak giysilerinin hem tarih boyunca devirden devire hem de örften örfe değiştiğini ve bu değişimin ileride de devam edeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda tartışmaların ve görüş farklılıklarının Müslümanlar arasında ayrışmaya neden olmaması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz önemli olan ibadetin icrasıdır ve bunu sağlamak için İslamiyet’in cevaz verdiği her türlü kolaylıktan yararlanabilmektir. Mesh ile ilgili hadislerin tamamı incelendiğinde görülmektedir ki; Hz. Peygamber (s.a.s), nübüvveti boyunca yaşadığı toplumun örfinde bulunan tüm ayak giysilerine mesh etmiş ve mesh edenlere de cevaz vermiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, ablution, which provides material and spiritual cleansing to the most important and daily life of the Muslim, was examined in line with the hadiths of Prophet (SaaS), especially if it can be anointed in socks. As a result of the research, it is envisaged that footwear, which we call socks today, has changed both from cycle to cycle and from pattern to pattern throughout history and this change will continue in the future. In this direction, it becomes clear that debates and differences of opinion should not cause dissociation among Muslims. It is undoubtedly the execution of the worship and it is to be able to take advantage of all the ease with which Islam gives it. When all the hadiths related to Mesh are examined, The Prophet Peace be upon him (PBUH) he has anointed all the foot garments in the tradition of the society in which he lived during his prophethood and has also given cevaz to the anointing people.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherBartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAbdesttr_TR
dc.subjectMeshtr_TR
dc.subjectİslam hukukutr_TR
dc.subjectFıkıhtr_TR
dc.subjectHadistr_TR
dc.subjectİslamtr_TR
dc.subjectAblutiontr_TR
dc.subjectIslamic lawtr_TR
dc.subjectHadithtr_TR
dc.subjectIslamtr_TR
dc.titleİslam hukukunda çoraplara meshtr_TR
dc.title.alternativeThe mesh to socks in Islamic lawtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri A.B.D. Yüksek Lisans Programıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record