Recent Submissions

  • Üç boyutlu minkowski uzayında Henneberg minimal yüzeyi 

    Zambak, Vahit (Bartın Üniversites, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, 2015)
    1. Bölümde, Henneberg yüzeyine ait tarihçe ve tezde kullanılan temel tanım ve kavramlara yer verilmiştir. 2. Bölümde, Henneberg’in minimal yüzeyi ele alınmış olup yüzey, Weierstrass gösterimi kullanılarak u ve v paremetreleri ...