Recent Submissions

 • Locatives as small clauses 

  Kuram, Kadri (2019-12-18)
  Locative phrases are assumed to denote the place where the event denoted by the predicate of the sentence takes place. Recent studies, however, have revealed that there is more to locatives than meets the eye. One ...
 • Türkçede gizli özneler 

  Kuram, Kadri (Mevlana International Congress on Philosphy and Teology, 2017)
 • Transformational approach to psych verbs: evidence from Turkish 

  Kuram, Kadri (Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2005)
  Psychological verbs have two surface mapping structures: experiencer-theme (fear type) and theme-experiencer (frighten type). These verbs are undeniably semantically related and their having different mapping structures ...
 • Türkçede -ıp eki taşıyan tümceciklerin sözdizimi ve anlambilimi 

  Kuram, Kadri (Mevlana International Congress on Philosphy and Teology, 2017)
 • Düşünsel eylemlere dönüşümsel yaklaşım 

  Kuram, Kadri (Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2005)
  Düşünsel eylemler, görünüşte iki farklı döşeme yapısına sahiptir: Deneyimci-Konu ve Konu-Deneyimci. Anlamsal olarak inkar edilemeyecek bir ilişkisi bulunan iki tür eylemin (kork- ve korkut-) iki farklı döşeme sergilemesi ...
 • Dilbilim ve evrensel dilbilgisi 

  Kuram, Kadri (Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2018)
  Dilbilim dünyada yüz yıla yakın bir süredir bağımsız bir araştırma alanı olarak kendine yer bulmasına rağmen Türkiye’de ancak yakın zamanda kısmen bir bilim dalı olarak kabul görmüştür. Genellikle filoloji ile karıştırılan ...
 • The organization of functional heads and tense aspect mood interpretation in Turkish 

  Kuram, Kadri (Newcastle Üniversitesi, 2015)
  This dissertation investigates the IP-related categories and how the verbal domain of Turkish is organized. Within the theory of Universal Grammar, there are three major approaches to the IP domain of languages. The ...