• Özdemir Asaf ve popüler edebiyat içerisindeki yeri 

   Atalay, Yakup (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmanın amacı kendine has bir üslupla sanat yapan Özdemir Asaf'ın popüler edebiyat dünyasındaki yerini ve önemini göstermektir. Çalışmamızda Özdemir Asaf hayatı ve eserleriyle ele alınmış; ardından kültür, popüler ...
  • Râ'if Necdet ve yeni mektûb numûneleri: inceleme-metin 

   Aydın, Ramazan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-15)
   Râ'if Necdet ve Yeñi Mektûb Numûneleri adlı eserini çalışma amacımız gün ışığına çıkmamış, yeni neslin anlamadığı çeviri metinlerin kalmamasına yardımcı olmaktır. Mektup geleneğimizin devam etmesi ve kültürümüze katkı ...
  • Reha Çamuroğlu’nun tarihi romanları üzerine bir inceleme 

   Bozkurt, Oğuzhan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-12-14)
   Tarihî roman, Tanzimat Dönemi ile birlikte Türk edebiyatına girmiş, asıl gelişimini ise Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirmiş bir roman türüdür. Tarihî romanlar, Türk edebiyatına girdiği günden günümüze dek ilgiyle ...
  • Safiye Erol’un eserlerinde tasavvufi terimler 

   Ballı, Fatih (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-10)
   Safiye Erol (1902-1964) kırk yılını yazı dünyasına adamış; ölümünden sonra değeri anlaşılmış; çeviri, hikâye, roman, makale, deneme, fıkra ve çeşitli düşünce yazılarıyla edebiyata hizmet etmiş üretken bir yazardır. Sanat ...
  • Safranbolu efsaneleri ve memoratları üzerine bir araştırma 

   Oral, Şerife (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09-03)
   Safranbolu tarih ve kültür mirası ile önemli bir bölgedir. Bu çalışma Safranbolu bölgesine ait efsane ve memoratların derlenmiş olduğu bir çalışmadır. Çalışmamızda Safranbolu efsaneler ve sınıflandırılması yer almaktadır. ...
  • Sâmiha Ayverdi'nin Hancı, yeryüzünde birkaç adım, ateş ağacı adlı eserlerinde zarflar ve kullanılışları 

   Kanca, Özlem (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma Sâmiha Ayverdi'nin Hancı, Yeryüzünde Birkaç Adım ve Ateş Ağacı adlı eserlerindeki zarflar incelenerek oluşturulmuştur. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde sözcük türleri, sözcük türleri ile ilgili ...
  • Sȃmiha Ayverdi’nin Hancı, Yeryüzünde Birkaç Adım, Ateş Ağacı adlı eserlerinde zarflar ve kullanılışları 

   Kanca, Özlem (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019-06-06)
   Bu çalışma Sâmiha Ayverdi‟nin Hancı, Yeryüzünde Birkaç Adım ve Ateş Ağacı adlı eserlerindeki zarflar incelenerek oluşturulmuştur. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde sözcük türleri, sözcük türleri ile ilgili ...
  • Selendi (Manisa) halk hekimliği çalışması 

   Çanlı, Erol (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09-03)
  • Seyhan Erözçelik’in şiirleri üzerine bir inceleme 

   İşsever, Ali Rıza (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türk şiirinde 1980 Kuşağının önemli şairlerinden biri olan Seyhan Erözçelik, kuşak içerisinde deneysel edebiyata olan yatkınlığı, içerik, üslup ve şiir ahengi oluşturmadaki özgün yaklaşımları ile çağdaşlarından farklı ...
  • Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî üzerine bir dil incelemesi 

   Çakır, Okan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Yüksek Lisans Tezi çalışmasında, Hoca Mes'ûd'un Tercüme-i Ferhengnâme-i Sa'dî adlı eserinin dil özellikleri, ses ve şekil bilgisi açısından incelenmiştir. Burada amaç eserin, dönemin diliyle ilgili barındırdığı özellikleri ...
  • Türk efsanelerindeki ceza ve mükâfatların işlevsel açıdan incelenmesi 

   Kocaer, Seval (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-06-09)
   Efsaneler, insanoğlunun hayal gücünün ve zekâsının ürünleri ve anlatıldığı toplumun insan ilişkilerinde ve toplumsal yaşamında etkili olan kültür değerleridir. İnsanların açıkça ifade edemediği değerleri, adetleri, duygu, ...
  • Türkiye Türkçesi ve Irak Türkmen Türkçesinde çekim ekler 

   Abdullah, Asan Sharaf Abdullah (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-21)
   Bu çalışmada Irak Türkmen Türkçesinin Kerkük ve Tuzhurmatu ağzında kullanılan çekim eklerinin, yapı ve işlev bakımından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 2003' ten sonra Irak’ta Türkiye Türkçesi eğitimi veren ...
  • Vagif Sultanlı’nın hikâyelerinin incelenmesi 

   Koşmaz, Seyfullah (Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-05-23)
   Bu çalışmada günümüz Azerbaycan Edebiyatı’nın önemli yazarlarından biri olan Vagif Sultanlı’nın yirmi bir hikâyesi üzerinde durulmuştur. Azerbaycan edebiyatının genel özelliklerinin araştırılmasının ardından yazarın ...