• Piyano için ulusal marşlar - Braille edisyon 

      Doğan, Ceren (Hiperyayın, 2020-05)
      Ülkemizde müzik eğitimi dağarı incelendiğinde, Braille alfabesi kullanılarak yayımlanmış kabartma nota basımı alanında literatürün yetersiz olduğu görülmektedir. Bu durum müzik eğitimi almakta olup görme yetersizliği olan ...