Recent Submissions

 • Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının incelenmesi 

  Avcı, Görkem; Gümüş, Nevzat (IJOPEC Publication Limited, 2017-12)
  Bu çalışma, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum ve yaklaşımlarını çeşitli ...
 • Okuma güçlüğü ve tedavisi 

  Yılmaz, Muamber (Gece Akademi, 2019-02)
  Okuma güçlüklerinin giderilmesi ve akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğretmen ve ilgililere yardımcı olabileceği düşünülen bu kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde okuma becerisi, sesli ...
 • Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi 

  Yılmaz, Muamber (Pegam Akademi, 2018-03-01)
  Türkçe öğretimi alanındaki yeni gelişmeleri içerisinde barındıran bu kitap yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çocukta dil gelişimi üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda okul öncesi ve ilkokul döneminde çocuğun dil ...