Now showing items 1-8 of 1

  Culturally-sensitive strategies (1)
  Intervention approaches (1)
  Kültüre duyarlı stratejiler (1)
  Marginalized ethnic perpetrators (1)
  Müdahale yaklaşımları (1)
  Violent behaviour (1)
  Ötekileştirilmiş etnik failler (1)
  Şiddet içeren davranışlar (1)