• Türkiye’nin kalkınma planlarında eğitim politikalarının değerlendirilmesi 

      Akça, Yaşar; Şahan, Gülsün; Tural, Ayşegül (International Journal of Cultural and Social Studies, 2017-11)
      Eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), yeni adıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Beş Yıllık Kalkınma Planları, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda, uzun dönemde gerçekleştireceği büyümeyi ...