Recent Submissions

 • Politik ve hukuki yönleriyle turizm (Cumhuriyet'ten günümüze) 

  Emir, Gökhan (Detay Yayıncılık, 2021-07)
  Turizm endüstrisi geçmişten günümüze pek çok ülke tarafından oldukça ilgi gösterilen bir endüstridir. Bunun en önemli nedeni, dünyada en hızlı gelişen endüstrilerden olmasıdır. Turizm endüstrisini geliştirerek ülkelerin ...
 • Bartın'ın turizm coğrafyası, sorunları ve çözüm önerileri 

  Emir, Gökhan (Gece Kitaplığı, 2021-06)
  Herhangi bir yöre, bölge veya ülkenin ekonomik gücünü o sahanın yer altı ve yerüstü zenginlik kaynaklarının oluşturduğu dikkate alındığında bunlardan en az sermaye gerektirenin turizm yatırımları olduğu görülecektir. Bu ...
 • Turizm ekonomisi (Basından Yazılarla) 

  Emir, Gökhan (Nobel Akademik Yayıncılık, 2020-12-31)
  Turizm Ekonomisi (Basından Yazılarla) kitabı, turizm ekonomisi ile ilk defa tanışan öğrenciler için hazırlanmıştır. Kitabın yazımında basit ve yalın bir anlatım tarzı seçilmiş ve başkasının yardımına ihtiyaç duyulmadan ...
 • Otel işletmelerinde kat hizmetleri 

  Emir, Gökhan (Nobel Yayınevi, 2019-09)
  "Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri" kitabı, meslek yüksekokulları turizm ve otel işletmeciliği programlarındaki öğrenci ve akademisyenlere bu konuda pratik kaynaklık etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu ihtiyacı karşılayacağı ...
 • Turizm ekonomisi ders notu 

  Emir, Gökhan (Bartın Üniversitesi, 2015)
  Turizm, insanların gezme, görme, keşfetme, yeni insanlar tanıma gibi ihtiyaçlarının bir sonucu olarak doğmuştur. Bir ülkede gelişmişlik düzeyi arttıkça turizme olan talep de artmaktadır. Günümüzde, iş hayatında haftalık ...