Bartın Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor vb. tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 • Generative artificial intelligence acceptance scale: A validity and reliability study 

  Yılmaz, Fatma Gizem Karaoğlan; Yılmaz, Yılmaz; Ceylan, Mehmet (Taylor and Francis, 2023)
  Üretken Yapay Zeka Kabul Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Özet Bu çalışmanın amacı, üretken yapay zeka için Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi (UTAUT) modeline dayanan bir kabul ölçeği geliştirmektir. ...
 • Afet yönetiminde inovasyon 

  Karakaş, Ayhan; Akdoğan, Süleyman Alperen (2023)
  Disaster management is the planning, organization, coordination and implementation activities carried out to reduce the possible effects of disasters, to be prepared for disasters and to accelerate the postdisaster recovery ...
 • Sağlık turizmi ve sağlık turizminde inovasyon 

  Karakaş, Ayhan; Edizel, Mahfuz (2022)
  Günümüz küresel yaşantısında sağlık turizmi kavramının önem taşıdığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda sağlık turizminin, sağlık turisti alan ülkelere çeşitli faydalar sağladığı gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda ülkeler ...
 • Kamu yönetiminde inovasyon İçişleri Bakanlığı örneği 

  Karakaş, Ayhan; Ağca, Yasin Can (2023)
  Kamu sektöründe inovasyon, çağdaş ve etkin hizmet sunumu için giderek önem kazanan bir kavramdır. Geleneksel kamu hizmetleri, sürekli artan talep ve değişen ihtiyaçlar karşısında dönüşüm ve iyileştirme ihtiyacıyla karşı ...
 • Belediyelerde sosyal girişimcilik: Bartın Belediyesi örneği 

  Karakaş, Ayhan; Ağca, Yasin Can (2023)
  Girişimci, doğal kaynaklar, sermaye ve emek gibi üretim faktörlerini bir araya getiren, bunları harekete geçirmek için risk alan, mal ve hizmet ticareti gerçekleştiren kişi olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle girişimci, ...
 • İnovatif iş davranışı ve çalışanlar açısından önemi 

  Yazlık, Büşra; Karakaş, Ayhan (2022)
  Globalleşen dünya ile işletme sayıları çoğalmış ve işletmeler arasında rekabet artmıştır. Sürekli olarak artan bu rekabete uyum sağlayabilmek amacıyla işletmelerin hem iç hem de dış alanlarında yeni ve kreatif yollar ...
 • Didim turizm bölgesindeki konaklama işletmelerinin incelenmesi 

  Kavaklı, Erdoğan; Karakaş, Ayhan (2022)
  Didim’de faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin günümüz koşullarında yaşadığı sorunları ve eksiklikleri kapsayan on konaklama işletmesinde araştırma yapılmıştır. Araştırma derinlemesine görüşme metodu kullanılarak ...
 • Salgın döneminde tekstil sektörünün durumu : Bartın ili örneği 

  Karakaş, Ayhan; Aytar, Enise (2023)
  Bu araştırmanın amacı Bartın İlinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma yöneticileri ile Covıd-19 sürecindeki sektörün durumunu ele almaktır. Yöneticilerle yapılan mülakat sonucunda salgın döneminde firmaların ...
 • İnovasyon, teknoloji kabul modeli ve çalışanlar ilişkisi teorik bir inceleme 

  Karakaş, Ayhan; Sıvacı, Ayşe Nur (2023)
  Teknolojik ilerlemelerin hızla arttığı günümüzde, iş yerlerinde inovasyonun önemi giderek artmaktadır. İnovasyon, yeni fikirlerin ve teknolojilerin kullanılmasıyla iş süreçlerinde ve ürün/hizmet geliştirmede gerçekleştirilen ...
 • Bartın ili Ulus ilçesi turizm potansiyeli Swot analizi ile belirlenmesi 

  Karakaş, Ayhan; Aytar, Enise; Muhammed, Abdulkadir Ali (2023)
  Bu çalışmadaki amaç Bartın İli Ulus İlçesini turizm potansiyelini SWOT analizi tekniğinden faydalanarak meydana çıkarmaktır. Bartın ili turizm olanaklarından, Ulus ilçesinin tarihi ve coğrafi yapısı ile kültürel ve turizm ...

Daha Fazla