DSpace of Bartin University is the institutional repository of the Bartin University. The repository was established in 2014 to facilitate the deposit of digital content at the Bartin University. DSpace of Bartin University contains a growing subset of research undertaken at Bartın University including articles, presentations, theses and dissertations, book chapters, working papers and technical reports.

 • Investigation of collagenase and elastase inhibitory potential of the novel coordination compound 

  Kısa, Dursun; Yüksel, Nursena; Korkmaz, Nesrin (Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2021-05-30)
  Extracellular matrix (ECM) consist of laminin, collagen, elastin, fibroblasts, and glycosaminoglycans. Its main role maintain the integrity and strength of organs as well as acts as a primary barrier to prevent the spread ...
 • Yabancı dil olarak Türkçe öğreten üniversitelerin kur uygulamaları 

  Özdemir, Serpil (Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği, 2020-09-03)
  Bugün Türkiye’de 120 üniversitenin Türkçe öğretim merkezlerinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Bu üniversitelerde kurların eşit sürelerde tamamlanması, kur düzeyi aralıklarının eşit olması, kur atlamak ...
 • HTwitt: A Hadoop-based platform for analysis and visualization of streaming Twitter data 

  Demirbaga, Ümit (Springer, 2021-05-05)
  Twitter produces a massive amount of data due to its popularity that is one of the reasons underlying big data problems. One of those problems is the classification of tweets due to use of sophisticated and complex language, ...
 • YouTube’un eğitsel amaçlı kabul durumunun incelenmesi 

  Kılıç, Ahmet Emre; Yılmaz, Ramazan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2021)
  Bu çalışmanın amacı Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanımı Modeli ve Teknoloji Kabul Modeline dayanarak YouTube’un öğretmenler tarafından eğitsel amaçlı kabul durumunu incelemek ve kullanım niyetlerini etkileyen ...
 • Turizm ekonomisi (Basından Yazılarla) 

  Emir, Gökhan (Nobel Akademik Yayıncılık, 2020-12-31)
  Turizm Ekonomisi (Basından Yazılarla) kitabı, turizm ekonomisi ile ilk defa tanışan öğrenciler için hazırlanmıştır. Kitabın yazımında basit ve yalın bir anlatım tarzı seçilmiş ve başkasının yardımına ihtiyaç duyulmadan ...
 • Faruk Nafiz Çamlıbel’in Mermer Beşik adlı senaryosu üzerine bir inceleme 

  Şen, Can; Şahinkaya, Şeyma (Selçuk Üniversitesi, 2021-04)
  Türk edebiyatında çeşitli eserleriyle kendilerine önemli bir yer edinmiş kimi şairlerin/yazarların külliyatlarında geri planda kalan, unutulan eserler olduğu bilinen bir gerçektir. Bu isimlerden birisi de şair kimliğiyle ...
 • About the concept of "translation strategies" in the translation studies 

  Khudaybergenova, Zilola (Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 2021-03-30)
  In modern translation studies, the phrase "translation strategy" is widely used to describe the translation process. This article analyzes the concept of "translation strategy", various definitions of this term, the ...
 • O‘zbek va Turk tilshunosligida ega talqini 

  Khudaybergenova, Zilola (Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, 2019-06-20)
  O‘zbek va turk tillarining qiyosiy tadqiq etilishiga doir bir qator tadqiqotlar mavjud. Biroq bu ishlar asosan qiyoslanayotgan tillarning leksik va morfologik xususiyatlarining tadqiqini o‘z ichiga oladi. O‘zbek va turk ...
 • Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesindeki ek eylemler üzerine 

  Khudaybergenova, Zilola (Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2020-08-20)
  Aslında Türkçenin birer lehçeleri olan Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesi dilin tarihsel akışı içinde hem iç hem de dış etkenlerle değişmeye uğramış, dillerinde, özellikle söz varlığı ve ses bilgisi sisteminde değişiklikler ...
 • Özbek Türkçesi halkbiliminde “Askiya” ve onun özellikleri 

  Khudaybergenova, Zilola (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2020-11-15)

View more