DSpace of Bartin University is the institutional repository of the Bartin University. The repository was established in 2014 to facilitate the deposit of digital content at the Bartin University. DSpace of Bartin University contains a growing subset of research undertaken at Bartın University including articles, presentations, theses and dissertations, book chapters, working papers and technical reports.

 • Ova-tepe topoğrafyasındaki sismik büyütme etkilerinin nümerik metotlarla analizi 

  Coşkun, Kubilay (Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Bu tez çalışmasının amacı, farklı amaçlar için kullanılan mühendislik yapılarının dinamik deprem davranışlarını önemli oranda değiştiren zemin büyütmesi kavramının irdelenmesidir. Depremlerin açığa çıkardığı kuvvetli yer ...
 • Üç eser örneğinde Türk tiyatrosunda öz-yenidenyazma 

  Demirdöven, Nilüfer (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024)
  Geçmiş dönemlerde yazılan metinler, günümüze kadar değişip dönüşerek yeni bir metin hâline gelebilir. Yazıldığı dönemde farklı bir okuyucu kitlesine sahip olan bu metinler, kazandıkları yeni anlamla birlikte yeni bir okur ...
 • Sıcak haddelenmiş yassı çeliklerde dubleks sistem şeklinde uygulanan toz kaplama uygulamalarının korozyona olan dayanımının incelenmesi 

  Akyüz, Tuğçe Kınay (Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2024)
  Korozyon, ürünlerin ve parçaların, bulundukları ortamla kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyona girerek bozulması anlamına gelir ve son derece önemli bir sorundur. Korozyonun nedenleri karışıktır ve sektöre bağlı olarak ...
 • Sac metal bükme işleminde kullanılan k-faktörünün belirlenmesi ve kalıp aşınma simülasyonu 

  Işık, Eren Arif (Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2024)
  Tezin amacı sac levha tasarımlarında kullanılan ve büküm işleminde önemli rol oynayan k-faktörünün belirlenmesidir. Ayrıca bükümde kullanılan kalıpların kaç bükümde aşınacağı ve hangi zaman aralıklarla kontrol edilmesi ...
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde politika kurullarının yeri ve bakanlıklarla ilişkilerinin incelenmesi 

  Sertdemir, Ayşe (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024)
  Politika kurulları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde kamu politikalarının oluşturulmasında cumhurbaşkanına bağlı bir kurum olarak görev almaktadır. Kurullarının iş ve işleyişleri bakımından bakanlıklarla olan ilişkileri ...
 • Sunenu’l-erbaa’daki namaz oruç hac zekât hadisleri 

  Köycü, Erdoğan; Hıdır, Eymen (Fecr Yayınları, 2024-05-15)
  Sunenu’l-Erbaa’daki Namaz Oruç Hac Zekât Hadisleri (İkrime b. Abdillah’ın Abdullah b. Abbâs’tan Rivâyet Ettikleri Özelinde) adlı kitabımızda İslâm Dünya’sında hem Tefsîr İlmi hem Hadîs İlmi hem de Fıkıh İlmi’nde önemli bir ...
 • Türk İdare Hukukunda yetki devri kavramı 

  Acun, Barış (Kırıkkale Üniversitesi, 2024-04-30)
  İdari makamların idari işlem yapabilmeleri için hukuk kuralları tarafından yetkilendirilmeleri gerekir. İdari makamların yetkileri kişi, konu, yer ve zaman bakımından sınırlandırılmıştır. İdare adına irade açıklamasında ...
 • Generative artificial intelligence acceptance scale: A validity and reliability study 

  Yılmaz, Fatma Gizem Karaoğlan; Yılmaz, Yılmaz; Ceylan, Mehmet (Taylor and Francis, 2023)
  Üretken Yapay Zeka Kabul Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Özet Bu çalışmanın amacı, üretken yapay zeka için Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi (UTAUT) modeline dayanan bir kabul ölçeği geliştirmektir. ...
 • Afet yönetiminde inovasyon 

  Karakaş, Ayhan; Akdoğan, Süleyman Alperen (2023)
  Disaster management is the planning, organization, coordination and implementation activities carried out to reduce the possible effects of disasters, to be prepared for disasters and to accelerate the postdisaster recovery ...
 • Sağlık turizmi ve sağlık turizminde inovasyon 

  Karakaş, Ayhan; Edizel, Mahfuz (2022)
  Günümüz küresel yaşantısında sağlık turizmi kavramının önem taşıdığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda sağlık turizminin, sağlık turisti alan ülkelere çeşitli faydalar sağladığı gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda ülkeler ...

View more