• Başkurt Türkçesinde biçimsel çatı işaretleyicilerinin üst üste kullanılma durumu 

      Ünüvar, Dursun (Сборник материалов Международной научно-практической конференции, 2019-11-15)
      Türk dilinin ifade gücünü ekler vasıtasıyla artırmasına en güzel örneklerden biri çatı eklerinin üste üste kullanılabilmesidir. Türk dilinin genelinde olduğu gibi Başkurt Türkçesinde de çatı eklerinin düzenli, kurallı bir ...