• Küre Dağları Milli Parkı’nın orkideleri (Bartın bölümü) 

      Tunçkol, Bilge; Aksoy, Necmi (1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, 2015)
      Bu çalışma kapsamında "Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası" nın 8. ve 11. cildi ile "Türkiye Orkideleri" kitabı incelenerek ORCHIDACEAE familyası cins ve taksonlarının kay-naklara göre Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki ...