• Orman biyokütlesinin atmosfere katkısı 

      Durkaya, Birsen; Durkaya, Ali (Academic Platform-Journal of Engineering and Science, 2018-02-02)
      Küresel ısınmanın en önemli nedenlerinden biri atmosferde biriken karbondioksittir. Atmosferdeki karbondioksitin azaltılmasında ormanlar önemli karasal ekosistemlerdir. Ormanlar fotosentez yoluyla organik madde üretimi ...