• Ebelerde iş stresinin iş doyumuna etkisi 

      Yalnız, Hacer; Karaca Saydam, Birsen (2015-04)
      Ebelerde iş stresinin iş doyumuna etkisini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışma nedensellik ilişkisini araştıran tanımlayıcı bir araştırmadır. YÖNTEMLER: Araştırma, Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı, 34 Merkez Sağlık ...