• Beşşâr Avvâd Ma’rûf 

   Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2015-06-15)
  • Hz. Peygamber'in (s.a.s.) vasıfları 

   Köycü, Erdoğan (Bartın Üniversitesi, 2014-01-15)
   Hz. Peygamber (s.a.s.), örnek vasıfları ayetlerde vurgulanmış, O'nwı en güzel davranış modelleriyle mücehhez olduğu irade edilmiştir. Hz. Aişe Viiiidemiz de "O'nun ahidia Kur'an'dı." iradesiyle de O'nwı ahiili tek bir ...