• Gebelikte paratiroid hastalıkları 

      Soğukpınar, Neriman; Yalnız, Hacer; Türkmen, Hülya (Celal Bayar Üniversitesi, 2015)
      Paratiroid hastalıkları gebelik sırasında yaygın değildir fakat meydana geldiğinde şiddetli olabilmektedir. Üreme çağındaki her 100.000 kadının sekizinde Hiperparatiroidi görülür. Gebelikte kalsiyum plasenta ile fetusa ...