• Stoacı duygu kuramının ontolojik ve epistemik temelleri 

      Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat (Düşünme Dergisi, 2018)
      Felsefe tarihçileri Stoalılar’ın duyguları “yargılar” olarak tanımladığında hemfikirdirler. Bu nedenledir ki çağdaş duygu felsefesinde Stoacı duygu açıklaması bilişselci duygu kuramları altında sınıflandırılır. Gerçekten ...