• Mesleki doyum açısından din görevlileri (Bartın - Bayburt örneği) 

      Çoştu, Kamil; Sancak, Seyyid (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2019-12-31)
      Bu araştırmada, Bartın (n=260) ve Bayburt (n=90) il müftülüğü bünyesinde görev yapmakta olan toplam 350 din görevlisinin demografik özellikleri ve meslekî algılamaları ile meslekî doyumları arasındaki ilişki Kuzgun & ...