• Avrupa'da 800 hamamı olan tek şehir Kurtuba'ydı 

      Hizmetli, Mustafa (Derin Tarih Dergisi, 2015)
      Ortaçağ Avrupa’sında neredeyse temizliğin esamisi okunmazken Kurtuba’da dağdan getirilen su, kanallar ve kurşun borular sayesinde şehrin mahalle, bahçe, büyük havuz ve depoları vasıtasıyla evlere kadar ulaştırılmıştı. İşte ...