• İnsan kaynakları yönetiminde işe alıştırma eğitimi programlarının önemi 

      Karakaş, Ayhan (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014-04)
      Çalışanların işe alım aşaması, etkili ve istikrarlı bir işgücünü oluşturma sürecinin sadece başlangıç safhasıdır. Çalışan seçim sürecinin tamamlanmasından sonra en uygun aday seçilmiş olabilir. Ancak işe kabul ettiğimiz ...