• Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-Lugati’t Türkiyye üzerine bir Türkmen yayını 

   Salan, Musa (Avrasya Yazarlar Birliği, 2017-05-30)
   Bu yazıda Memluk-Kıpçak eserlerinden Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-Lugati’t Türkiyye'nin Türkmenistan'da 2005 yılında basılan "Türkmen Diline Nepis Sowgat" adlı kitap tanıtılmaktadır.
  • Irak Arapçasına giren kuşçulukla ilgili Türkçe kelimeler 

   Karagözlü, Savaş (Dil Araştırmaları Dergisi, 2018-06)
   Türkçe ve Arapça arasındaki dil ilişkisi uzun bir geçmişe dayanmaktadır. İslam dinini kabul eden Türkler, Arapların yaşadıkları bölgelerde hâkimiyet sürdürmeye başlayınca aralarındaki ilişki daha da kuvvetlenmiştir. Bu ...
  • Türkiye Türkçesinde dakikalı saat ifadeleri ve saat grubu 

   Balyemez, Sedat (Dil Araştırmaları Dergisi, 2008)
   Saat ifadeleri, günlük dilde kullanımı çok fazla olan ifadelerdir. Özellikle söz dizimi alanına giren bu ifadelerin bugüne kadar gerektiği gibi incelenmemiş olması dikkat çekicidir. Bu çalışmada, Türkiye Türkçesinde bir ...