• Dilbilim ve evrensel dilbilgisi 

      Kuram, Kadri (Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2018)
      Dilbilim dünyada yüz yıla yakın bir süredir bağımsız bir araştırma alanı olarak kendine yer bulmasına rağmen Türkiye’de ancak yakın zamanda kısmen bir bilim dalı olarak kabul görmüştür. Genellikle filoloji ile karıştırılan ...