• Dini inancın bilişsel davranışçı terapiye entegresi 

      Kara, Elif (Dini Araştırmalar Dergisi, 2019-06-16)
      Dini inançlar, maneviyat ve ruh sağlığı arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koyan birçok çalışma vardır. Dini bağlılık ve maneviyat, stresle başa çıkma, depresyon ve kaygıyı azaltırken; kişiye umut ve kendine güven ...