• Yoğun bakım hemşirelerinin ötenazi hakkındaki görüşleri 

      Çelik, Sevim; Kalkan, Mine; Gündoğdu, Ayla; Topal, Hülya (Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012)
      Amaç: Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin ötenazi hakkındaki düşüncelerini ve bu düşünceleri etkileyen faktörleri belirlemekamacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma, Zonguldak İl Merkezi'ndeki üniversite ...