• Osmanlı modernleşme sürecinde din ve kadın -İslam hukuku üzerinden bir okuma 

      Ark, Ümmühan (Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018)
      Toplumun diğer yarısını oluşturan “kadın”ın ontolojik açıdan varlığı, değeri, sahip olduğu haklar ve sorumlulukları, toplumsal, zihinsel, kültürel ve dini algılara bağlı olarak her zaman tartışma konusu olmuştur. Özellikle ...