• Hume’un epistemolojisinin kökeni: izlenimler ve ideler 

      Çıvgın, Ayşe Gül (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2016)
      Genel olarak modern felsefenin bilginin mahiyeti, kaynağı ve sınırları hakkındaki problemler üzerine şekillendiği söylenebilir. Modern bir filozof olarak Hume bu problemlere ampirizm zemininde yaklaşır ve idelerin izlenimlerin ...