• Türkiye'de antropolojik bilginin yetersizliği sorunu ve öğretmenler 

      Işık, Sefer Yetkin (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 2016-03-16)
      Antropoloji, Türkiye’de 1920’li ve 1930’lu yıllarda ulus-devlet inşası süreciyle ve batılılaşma programıyla uyumlu olarak, tarih ve arkeoloji gibi, devletten destek gören bir bilim dalıydı. Erken cumhuriyet döneminde ...