• Bilgisayar destekli kuruluş yeri seçimi 

      Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent (Gazi Üniversitesi, 2005)
      İşletme kuruluş yeri seçimi, işletmenin faaliyetlerini ve ömrünü sürdürebilmesi için hayati bir öneme sahiptir. Kuruluş yeri seçimi, işletmenin kurulması ve projelerinin hazırlanması sırasında önemli bir karar niteliği ...