• Akılcı ilaç kullanımı: Hollanda örneği 

      Dolu, İlknur (Hacettepe Üniversitesi, 2013)
      Toplam sağlık harcamaları içerisinde ilaca ayrılan pay giderek büyümekte ve politikacılar kaliteli sağlık hizmetlerinden ödün vermeden ilaç harcamalarını kontrol altına almak amacıyla yeni çözüm arayışlarını sürdürmektedirler. ...