• Halk Kütüphanelerinde Yönetim ve Yönetsel İşlevler 

   Altay, Ahmet (Hiper Yayın, 2018-11-25)
   Halk kütüphanelerinin yönetimi ve yönetsel işlevlerinin literatüre bağlı olarak değerlendirildiği bu çalışmada, öncelikli olarak yönetim kavramının genel bir değerlendirmesi yapılmış ve halk kütüphanelerinde yönetim konusunun ...
  • Yerel Bellek Kurumları Olarak Halk Kütüphaneleri: Türkiye’de Durum 

   Altay, Ahmet (Hiper Yayın, 2018-11-25)
   Halk kütüphaneleri yerel kültür unsurlarının toplanması, düzenlenmesi, korunması, erişime sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük sorumluluklar taşıyan önemli yerel bellek kurumlarıdır. Yerel kültür değerlerinin ...