• Marx, Durkheim ve Weber üzerinden klasik dönem sosyolojisinde modern devlet ve modern ordular 

   Fildiş, Berna (Hitit Üniversitesi, 2018)
   Batı-dışı ile 15. yüzyıldan itibaren kurulan ve yüzyıllara yayılan ekonomi merkezli yeni ilişkiler, modern dünyanın ortaya çıkışını ve gelişmesini imlemektedir. Batı’da, 17. yüzyılda modern devletin ve 19. yüzyılda modern ...
  • X yüzyılda Maveraünnehir ile Irak arasındaki ticari münasebetler 

   Hizmetli, Mustafa (Hitit Üniversitesi, 2016)
   X. yüzyılda Abbasi devletinin merkezinde yer alan Irak bölgesi şehirlerinin ayrı bir idari birim halinde Samanîlerin idaresine verilmiş olan Maveraünnehir bölgesi şehirleri arasındaki ticari münasebetler tebliğimizin ...
  • Yeni bir yanlış türetme örneği: şekilgeç 

   Balyemez, Sedat (Hitit Üniversitesi, 2016)
   Toplumu ve yaşamı etkileyen her türlü değişme ve gelişme, o toplumun dilini de etkiler. Bu değişme ve gelişmelere bağlı olarak dilde “bazı kelimelerin unutulması, ses değişmeleri, anlam değişmeleri, diğer dillerden etkilenme, ...