• Taslak sosyal bilgiler öğretim programına yönelik yapısal bir değerlendirme 

      Gürel, Davut (Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği, 2017)
      Bu çalışmada, 2017 taslak sosyal bilgiler öğretimi programının 2004 ve 2015 sosyal bilgiler öğretim programları ile karşılıklı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel betimsel araştırma yaklaşımına dayalı olarak ...