• Tasavvufun kurgulanış biçimleri: anka ve aşk 

      Öner, Haluk (Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 2014)
      Türk İslam yaşamının mistik boyutu olan Tasavvuf, bir düşünce biçimi olmasının yanı sıra tarihsel süreç boyunca gündelik yaşamı etkileyen bir davranış biçimidir. Anadolu’nun Türk İslam kültürüyle yoğrulan bir coğrafyaya ...