• Bölge yönetimi ve eğitim bölgeleri kavramı 

   Bozan, Mahmut (MEB, 2004)
   Bölge kavramı, “illerden daha genis, cografî birimler düzleminde koordinesi gerekli kimi hizmetlerin yürütüldügü cografî-yönetsel birim” olarak tanımlanabilir. Buna göre bölge sadece bir fonksiyonel örgütlenmenin cografi ...
  • Sesli okuma hatalarının tekrarlı okuma yöntemiyle düzeltilmesi 

   Yılmaz, Muamber (Milli Eğitim Dergisi, 2009)
   Bu araştırmada ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarım düzeltmede tekrarlı okuma yönteminin etkisi incelenmiştir. Araştırma, Ankara'da İhsan Aras İlköğretim Okulu ve Şinasi İlköğretim Okulundan araştırmanın ...