• Siyasal partiler ve spor politikaları 

      Güler, Erdal; Yaman, Murat (New Era International Journal Of Interdisciplinary Social Researches, 2023-05-20)
      1982 Anayasası 59. maddesinde, devletin spor politikası oluşturmasına yönelik hüküm bulunmaktadır. Bu bağlamda, spor hizmetlerinin, toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel birçok açıdan öneminin fark edilmesiyle Türk kamu ...