• Osmaniye’deki geleneksel kadın giysilerinin özellikleri 

      Akkuş, Halide; Buharalı, Gözde (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yayınları, 2016-05-04)
      Giysi doğal çevrenin etkisi ile biçimlenmesine rağmen, geleneksel giyim toplumsal özelliklere göre şekillenmiştir. Bu giysilerin oluşumunda doğal çevrenin etkisi direkt olmamakla birlikte; aynı sosyolojik, psikolojik ve ...