• Fayda-değer analizi bilgisayar programı ve Bartın-İnkumu tatil beldesinde uygulanışı 

      Aytekin, Alper; Saraçoğlu, Nedim; Özşahin, Şükrü; Karayılmazlar, Selman (Pamukkale Üniversitesi, 2001)
      Fayda-Değer Analizi, çeşitli amaçların özdeş fiziksel ya da paraya ilişkin birimlerle açıklanamadığı durumlarda, ormancılıkta çok yönlü kullanımda en iyi çözümün bulunması için kullanılan psikometrik (içsel) değerlendirme ...