• "Okul” kelimesi, “ekol”den mi geliyor? 

   Balyemez, Sedat (2017-05)
   1930’lu yıllar, dilde sadeleşme çalışmalarının yoğun olduğu dönemdir. Bizzat Atatürk’ün liderlik ettiği, yönlendirdiği bu çalışmalar sonucunda Türkçeye birçok yeni kelime kazandırılmış, yazı dili ile konuşma dili birbirine ...
  • Yerli sosyolojide science sociale etkisi: Türk sosyoloji cemiyeti’nin 1957 ilmi kongresi 

   Fildiş, Berna (Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018)
   Science Sociale’in Türkiye serüveni 1902 Jön Türk Kongresi’nin ardından başlamıştır. Prens Sabahattin yaşanan idari, mali ve askeri sorunlara çözüm olacağını düşünmüş ve Science Sociale ekolünü ‘içeriye’ yansıtmıştır. Ancak ...