• Bulanık analitik hiyerarşi süreci ile cep telefonu seçimi 

   Ayaz, Ahmet; Aytekin, Alper; Tüminçin, Fatma (2019)
   Son günlerde iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan cep telefonlarının seçimi önem arz etmektedir.Kullanıcı seçeceği telefonda hangi özelliklerin olması ...
  • İnsan beyni modellemesi ve yapay sinir ağları 

   Aytekin, Alper; Ayaz, Ahmet; Tüminçin, Fatma (International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 2019)
   Günümüzde meydana gelen bilimsel gelişmelerle birlikte insan beynini örnek alan onun çalışma ve öğrenme şeklini modelleyen sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerden biri olan yapay sinir ağları insan beyninin çalışma ...
  • Mobil bankacılık uygulamalarının arayüz tasarımlarının yazılım mühendisliği açısından karşılaştırılması 

   Aytekin, Alper; Ayaz, Ahmet; Tüminçin, Fatma; Karabina, Aleyna (International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 2019)
   Finansal kurumlar için mobil bankacılık, önemli bir atılım olmasına rağmen kullanıcılar için hala belirsizliğini korumaktadır. Güvenlik sorunlarının yanında bankaların mobil uygulamalarının kullanım zorlukları, birçok ...
  • Mobil cihazları etkileyen zararlı yazılımlar ve korunma yöntemleri 

   Aytekin, Alper; Ayaz, Ahmet; Tüminçin, Fatma; Bektaş, Eda (International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 2019)
   Mobil cihazlar günümüzde hayatın olağan bir parçası haline gelmiştir. Çıktığı ilk yıllarda amacı sadece iletişim kurmak olan mobil cihazlar için, arama yapmak, artık basit bir fonksiyondur. Alışverişten banka ödemelerine ...
  • R ile yapısal eşitlik modelinin uygulama alanlarının araştırılması 

   Ayaz, Ahmet; Aytekin, Alper; Tüminçin, Fatma (2019)
   Yapısal eşitlik modeli (YEM) yöntemine olan ilgi özellikle model analizlerinde giderek artmaktadır. YEM, geleneksel olarak kullanılan regresyon analizine kıyasla değişkenler arasında belirlenen ilişkilerde tek bir analiz ...
  • Teknoloji kabul modelinde cinsiyet değişkeninin incelenmesi 

   Ayaz, Ahmet; Aytekin, Alper; Tüminçin, Fatma (International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 2019)
   Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin günümüzde kullanımı işletmelerde ve devlet kurumlarında artarak insan yaşamında vazgeçilmez bir hal almıştır. Bu teknolojilerin gelişimi beraberinde birçok teknolojik uygulamanın ortaya ...
  • Üniversite eğitim öğretiminde sosyal ağ analizi 

   Aytekin, Alper; Tüminçin, Fatma; Ayaz, Ahmet; Aktaş, Gülşah (International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 2019)
   Sosyal ağ analizi, modern yazılımlar sayesinde bireylerin ilişkilerini sayısallaştırarak bu ilişkilerin boyutlarına dair bilimsel veriler sunmaktadır. Sosyal ağlar, günümüzde öğrenme öğretme alanında da yaygınlaşmıştır. ...
  • Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon kullanımının incelenmesi 

   Aytekin, Alper; Ayaz, Ahmet; Tüminçin, Fatma (International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 2019)
   Akıllı telefonların kullanımı son yıllarda hızla artmış ve sağladığı faydalar ile birçok ortamda yaygın hale gelmiştir. Yükseköğretim kurumlarında, sağlık alanında ve lojistik vb. alanlarında kullanılan akıllı telefonlar, ...
  • Veri madenciliğinde karar ağacı algoritması 

   Tüminçin, Fatma; Aytekin, Alper; Ayaz, Ahmet (2019)
   Karar ağacı modeli veri madenciliğinde sınıflandırma ve tahminleme algoritması olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Karar ağacı modelinde bir problemin çözümü için ağaç yapısı oluşturularak tümevarım yöntemi ...