• Lisansüstü eğitimde nitelik arayışları 

      Bozan, Mahmut (Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, 2012-12-01)
      Lisansüstü eğitim yüksek öğretimin bir parçasıdır. Lisansüstü eğitim 1980’li yıllara kadar fakültelerin bünyesinde bir nevi usta çırak ilişkisi içinde uygulanagelmiştir. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile birlikte ...